Kommuner & Företag

De flesta kommuner och företag arbetar idag hårt med sitt miljöprogram och vi vill hjälpa till.
Vi har gatu-, park och vägbelysning till alla miljöer.
Vill ni testa så kommer vi gärna och monterar upp en testlampa under en tid.
Vi har också hybrider som kopplas på befintligt nät om man önskar det.

Nedan ser ni ett urval av det vi har inom området.

PARKBELYSNING - VÄGBELYSNING - GATUBELYSNING